ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

CLAUSTRE DE MESTRES

Altres serveis educatius

Aux. Tècnic Ed:
Maria Carmen Trujillo, Elisa Prats.
Fisioterapeuta:
Tomas Alias
Treballadora Social de l'Aj:
Antònia Morey
Orientadora:
Adriana Morell
Tècnica en Serv de la Comunitat:
Antònia Rotger

CONSELL ESCOLAR