ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

CLAUSTRE DE MESTRES

Altres serveis educatius

Fisioterapeuta:
Mª Antonia Vicencs
Treballadora Social de l'Aj:
Antònia Morey
Orientadora:
Esther Salom
Tècnica en Serv de la Comunitat:
Joana Varón
Educadora social de l'Aj:
Aurora Cantero

CONSELL ESCOLAR