ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

CLAUSTRE DE MESTRES

Altres serveis educatius

Aux. Tècnic Ed:
Elisa Prats.
Fisioterapeuta:
Mª Antonia Vicencs
Treballadora Social de l'Aj:
Antònia Morey
Orientadora:
Merche lópez
Tècnica en Serv de la Comunitat:
Antònia Rotger

CONSELL ESCOLAR