Resultat SORTEIG Pro VIATGE D’ESTUDIS
24 desembre 2022
MATRÍCULA ED. INFANTIL i PRIMÀRIA 2023-24
12 juny 2023

AJUTS DE MENJADOR CURS 2023-24

En data 1 de juny de 2023 s’ha publicat al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024. Aquí teniu l’enllaç a la Resolució.

El termini per presentar les sol·licituds és del 22 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos. Per presentar les sol·licituds heu de demanar cita prèvia a secretaria.

Aquí teniu el model de sol·licitud.

La documentació que s’ha d’aportar és:

  •  DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenien setze anys o més el dia 31 de desembre de 2023.
  • Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’adjuntar la sentència judicial que declari aquesta situació. Les separacions de fet s’han d’acreditar mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
  • Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar.

A més, segons el cas concret, s’ha d’aportar la documentació següent: 

  • Per obtenir punts per renda, cal emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització a la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears perquè pugui obtenir el certificat d’ingressos de l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar amb ingressos, a l’efecte de consulta per a l’ajut de menjador.
  • Per obtenir punts per criteri familiar: 

-Per família nombrosa: s’ha de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, que ha de ser vigent en el moment de presentació de la sol·licitud. 

-Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques: s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o la discapacitat en vigor. 

-Per infant en acolliment: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment. 

-Per família monoparental: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació. 

  • Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables, el centre ha de requerir la documentació que consideri oportuna per justificar la situació sociofamiliar al·legada per la persona sol·licitant.

Des de la conselleria ens han fet arribar un manual per a les famílies, per resoldre alguns dubtes.

Podeu trobar tota la informació a la següent pàgina web. https://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/ajuts_de_menjador_curs_2023-2024/ 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *