COM HEM D'ENTRAR I SORTIR A L'ESCOLA?

Educació Primària

ENTRADES

L'entrada dels alumnes de EP es farà de la següent forma:

- A les 8:50 h entrada per la barrera principal.

- Al pati, els alumnes trobaran pintat al terra l'espai assignat per la seva aula. Dins aquest espai han de mantenir la distància de seguretat en tot moment.

- El mestres sortiran a cercar els alumnes i aniran entrant escalonadament dins les aules, mantenint les distàncies de seguretat.

- Les entrades es faran sempre per la porta del pati i les famílies no han d'entrar dins el recinte a exepcció dels alumnes de primer i segon de primària que poden anar acompanyats d'una persona els primers dies

- Les comunicacions amb els mestres s'han de fer a través de les vies establertes sempre que sigui possible.

SORTIDES

La sortida dels alumnes de E.P. serà a les 14:00 per la mateixa porta d'entrada

Educació Infantil

ENTRADES

L' entrada dels alumnes de EI es farà de la següent forma:

- A les 9:00h entrada per la barrera principal.

- Entrada a les aules de 3 anys B, 4 anys A i B, i 5 anys A i B per l'entrada principal de l'edifici d'EI.

- Entrada de 3 anys A per la porta del pati.

- Les entrades es faran sempre per la porta del pati i les famílies no han d'entrar dins les aules.

- Dins els passadisos i espais interiors s'ha d'evitar que hi hagi molta aglomenaració.

- Es recomana un acompanyant per infant i utilitzar les vies de comunicació, indicades pel tutor/a, tant com sigui possible per tal d'agilitzar les entrades i les sortides.

SORTIDES

La sortida dels alumnes de E.P. serà a les 13:45 per la mateixa porta d'entrada de forma escalonada

 
 
Captura planol actualitzat 5 set 20

* Es recomana entrar en el recinte escolar només amb un acompanyant

* Convé ser puntuals i respectar els horaris establerts per tal d'evitar els temps d'espera i coincidències amb altres entrades.

* A les entrades i les sortides tots hem de dur mascareta i guardar la distància de seguretat..

No hi ha esdeveniments programats en aquest moment.