FAMÍLIES: HEU DE SABER...

INFORMACIONS

Les informacions del centre es faran a través del GESTIB, circulars, informes...És per aquest motiu que cal que tengueu usuari i esteu pendents d'aquesta aplicació. Davant qualsevol dubte per tenir usuari o per la seva utilització, no dubteu en posar-vos en contacte amb el centre bé telefònicament o atrvés del correu electrònic del centre ceipmestrecolom@educaib.eu

Els diferents tutors vos informaran a les reunions de principi de curs de les vies de comunicació que s'utilitzaran a les diferents etapes

A LES AULES

Enguany es funcionarà amb Grups Estables de Conviència (no es mesclaran amb altres grups ) sempre que no hi hagi canvis d’escenari.

Tots els alumnes de primària hauran de dur mascareta dins l'aula, els d'infantil no farà falta.

Dins l’aula disposarem de gel hidroalcohòlic, hi haurà sabó i paper secant als banys, es ventilaran les aules periòdicament i s’aniran fent net els espais d’ús comú.

ADAPTACIÓ A LA NOVA SITUACIÓ

* Les primeres setmanes del curs 2020-2021 aprendrem els protocols de funcionament del centre ( circulació, torns de pati..).

* S’ha de circular, sempre per la dreta.

* Estarem molt pendents de l’estat emocional de cada alumne i de tenir, amb vosaltres les famílies, una comunicació fluïda. Cada tutor vos explicarà els canals de comunicació.

* El cicle tendrà mestres de referència. Es reduira el número d’especialistes que entrin dins l’aula.

* Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure

ACCÉS DE LES FAMÍLIES

Les famílies únicament podeu accedir a l’interior dels edificis, en cas de necessitat i amb cita prèvia, per indicació dels mestres o de l'equip directiu, complint sempre les mesures de prevenció i higiene i, en cap cas, si presenten qualsevol símptoma compatible amb COVID-19, o es troben en aïllament per diagnòstic o en quarantena per contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic confirmat.

Primer heu de passar per Secretaria o als Serveis Administratius on es durà un registre de les entrades que es duran a terme.

No hi ha esdeveniments programats en aquest moment.