COVID-19: INFORMACIONS I PROTOCOLS

AQUESTA INFORMACIÓ S'ANIRÀ MODIFICANT

ABANS DE VENIR A L'ESCOLA

Totes les passes que heu de donar abans d'anar a l'escola

ENTRADES I SORTIDES

Com ho hem de fer per entrar i sortir de l'escola?

FAMÍLIES: HEU DE SABER

Informacions que les famílies heu de saber sobre els protocols

SERVEIS

Quins seran els serveis dels que podreu gaurir aquest curs?

covid-pla-contingencia

PLA DE CONTINGÈNCIA

2n cicle d’Educació Infantil i Primària

GMAIL

Etapa Primària

15983747850443

CLASSROOM

Etapa primària

Per tal d'ajudar-vos i facilitar-vos la utilització de Classroom, adjuntam un enllaç a uns tutorials breus (per alumnes i famílies) de com heu de fer servir aquesta eina, i treurer-li el màxim profit. Els tutorials els ha creat un mestre bunyolí, en Vicenç Serralta (moltes gràcies). Esperam que vos siguin d'ajuda.

No hi ha esdeveniments programats en aquest moment.