ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA

CLAUSTRE DE MESTRES

Altres serveis educatius

Fisioterapeuta:
Pendent
Treballadora Social de l'Aj:
Antònia Morey
Orientadora:
Esther Jacomet
Tècnica en Serv de la Comunitat:
Pendent
Educadora social de l'Aj:
Aurora Cantero

CONSELL ESCOLAR