SERVEIS I AFA

Menjador

L'empresa Julio Tundidor, és l'encarregada del menjador de l'escola. HORARI del servei: INFANTIL: 13:45 a 16:00 PRIMÀRIA: 14:00 a 16:00

DESTINATARIS

Diferenciam dos tipus de destinataris segons l’ús que facin del servei:

  • Alumnes fixos: aquells que utilitzaran el servei 3, 4 o 5 dies a la setmana.
  • Alumnes eventuals: aquells que utilitzaran el servei de forma esporàdica.

Escola matinera

És un servei que s’ofereix a les famílies, en horari no lectiu, el matí abans de començar la jornada escolar, organitzat per l’Associació de famílies d'alumnes (AFA). És un projecte capaç de respondre a una necessitat social amb una proposta d’activitats lúdiques-educatives i la voluntat d’aconseguir un espai agradable, on el principal objectiu és el benestar dels infants.

HORARI: de 7,30 a 9,00h. L'alumnat pot entrar en qualsevol moment d’aquesta franja horària.

ACTIVITATS

El servei té un caràcter lúdic general quant a activitats que s’hi poden desenvolupar, a causa de la diversitat d’alumnes i a l’horari, això no obstant podem diferenciar dues activitats:

  • a. Ludoteca: jocs de construcció, jocs de simulació, jocs de taula,…
  • b. Biblioteca: lectura, realització de deures, consulta de llibres, contacontes.

Les activitats seran adequades a l’edat i a l’hora del dia. Es procurarà que juguin controladament, però de forma no dirigida sempre que se pugui i segons preferències. Es fomentaran jocs cooperatius. La monitora intervendrà en l’organització d’activitats sempre que un infant estigui inactiu, sòl, o se li demani expressament.

ESPAIS

L’espai que s’utilitzarà per al servei seran algunes de les aules o sales del centre.

PERSONAL

El personal responsable de dur a terme el servei seran les monitors/es sempre en coordinació amb l’AFA i la direcció del centre.

Activitats extraescolars

És un servei que s’ofereix a les famílies, en horari no lectiu, a partir de les 15h fins a les 17h, organitzat per l’Associació de famílies d'alumnes (AFA). El telèfon de contacte és 611 14 03 38

Per informar-te sobre aquestes activitats, accedeix a la pàgina web de l'AFA o demana-ho al centre.